Π ۠ ɠ

ߠ ߠ ߠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΡΩΣΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ

. 129090 . , . 9

E-mail : info@rgbs.ru

: http://www.rgbs.ru

 

rgbs_1.jpg

 

rgbs.jpg

 

Η εκπαίδευση των ατόμων με ελλειμματική όραση και η μετέπειτα ένταξή τους στην κοινωνία αποτελεί υποχρέωση και βασικό στόχο των υπουργείων Παιδείας ,

Πολιτισμού και Υγείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας . Οι κρατικές βιβλιοθήκες του Υπουργείου Πολιτισμού που εξυπηρετούν την κατηγορία των ατόμων με

διαταραχές όρασης παίζουν κυρίαρχο ρόλο προς την επίτευξη του παραπάνω στόχου . Είναι εξοπλισμένες με όλα τα σύγχρονα μέσα που παρέχει η τεχνολογία

και δίνουν στους αναγνώστες μια αυθεντική άποψη και μια ρεαλιστική πρόταση για την κοινωνία και τον περιβάλλοντα χώρο στον οποίο ζουν και δημιουργούν.

Τέτοιες βιβλιοθήκες λειτουργούν σήμερα στις πρωτεύουσες όλων των κρατιδίων της χώρας , δίνοντας τη δυνατότητα όχι μόνο στους αναγνώστες , αλλά και σε

ειδικούς επιστήμονες , φοιτητές αλλά και γονείς παιδιών με διαταραχές όρασης να έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που καλύπτουν όλο το φάσμα της

θεματικής γύρω από την τυφλότητα . Μια από αυτές τις βιβλιοθήκες είναι η Κρατική Κεντρική Ρωσική Βιβλιοθήκη της Μόσχας .

 

RGBS_9.jpg

 

Η Αξιότιμη διευθύντρια της βιβλιοθήκης κ . Τατιάνα Νικολάεβνα Ελφίμοβα μας έκανε μια πολύ αξιόλογη και ενδιαφέρουσα πρόταση . Αποτελεί για μας μεγάλη

τιμή και καταξίωση του έργου που υπηρετούμε και στον τομέα της Ειδικής Παιδαγωγικής . Μας ζήτησε να παραχωρήσουμε την άδεια να προχωρήσει η

βιβλιοθήκη στην ψηφιακή αναπαραγωγή του βιβλίου μας Δραστηριότητες αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας με διαταραχές όρασης και να τοποθετηθεί

στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Ουσιαστικός Τυφλολόγος - της βιβλιοθήκης της Μόσχας . Γνωρίζουμε ότι σε αυτή τη βάση

δεδομένων καταχωρούνται βιβλία μόνο μετά από αυστηρή μελέτη και αξιολόγηση από ειδικούς επιστήμονες συναφείς με την Τυφλοπαιδαγωγική επιστήμη .

Παράλληλα το βιβλίο θα συμμετάσχει σε πανρωσικό διαγωνισμό το 2012 για την καλύτερη έκδοση στον τομέα της Τυφλολογίας ανά θεματική ενότητα .

Ευχαριστούμε τη Βιβλιοθήκη της Μόσχας και την κ . Ελφίμοβα για αυτή την διάκριση που αυξάνει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας στο άμεσο μέλλον .

 

news-6.jpg

 

Είναι υποχρέωσή μας απέναντι στους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης να τους παρέχουμε ενημέρωση για κάθε τι που μπορεί

να επιταχύνει την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία . Η Κρατική Βιβλιοθήκη της Μόσχας εκτός των άλλων τμημάτων της μπορεί να υπερηφανεύεται για

το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μέσων που διαθέτει . Αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας . Αυτό το Τμήμα περιλαμβάνει :

 

115.png

1 . Τμήμα ηλεκτρονικών εκδόσεων σε CD - κυρίως σχολική λογοτεχνία , επιστημονικά , πληροφοριακού και μεθοδολογικού χαρακτήρα , υλικά γνωστικού και

μαθησιακού χαρακτήρα - παχνίδια ανάπτυξης ικανοτήτων και λεξικά .

2 . Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σχολικής λογοτεχνίας και επιστήμης . Η βιβλιοθήκη λειτουργεί με βάση τις επερωτήσεις και τις πληροφοριακές ανάγκες φοιτητών

και ειδικών . Οι αναγνώστες της βιβλιοθήκης μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα φόρουμ . Σήμερα η βιβλιοθήκη αυτή μετρά πάνω από 400 εκδόσεις στους

τομείς των Μαθηματικών , της Φυσικής , της Ιστορίας , της Παιδαγωγικής , της Φιλοσοφίας , του Δικαίου κλπ .

3 . Βάσεις Δεδομένων τοποθετημένες σε εσωτερικό server της βιβλιοθήκης ως εξής :

α . CD-ROM - Ρωσική Εθνική Βιβλιογραφία

β . Βάσεις Δεδομένων της Νομοθεσίας : Γνωμοδότηση και Εγγύηση

γ . Ηλεκτρονικοί μεταφραστές

δ . Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια Κύριλλος και Μεθόδιος - Μέσα και Αξιολόγηση ιδιαίτερων σχολιασμών . Η εγκυκλοπαίδεια περιέχει μεγάλο όγκο χρήσιμων

πληροφοριών σε format multimedia - κείμενο , ήχος , εικόνα . Αρχικά η εγκυκλοπαίδεια ήταν προσαρμοσμένη μόνο για βλέποντες χρήστες . Η Βιβλιοθήκη

πρότεινε ένα σχέδιο με την υποστήριξη του ιδρύματος FORCE , το οποίο προέβλεπε την προσαρμογή του προϊόντος σε αντιστοιχία με τις ανάγκες

των τυφλών χρηστών και με βάση τις ιδιομορφίες εργασίας των προγραμμάτων για να είναι προσβάσιμες στην οθόνη . Σήμερα αυτή η προσαρμογή

ολοκληρώθηκε και τη μεγάλη αυτή εγκυκλοπαίδεια ΚΜ μπορούν ανεξάρτητα να χρησιμοποιούν μη βλέποντες αναγνώστες όχι μόνο στη βιβλιοθήκη

, αλλά και σε 20 ακόμη ειδικές βιβλιοθήκες της Ρωσίας , οι οποίες προμηθεύτηκαν τη νέα αυτή σειρά εξ αιτίας της ευεργετικής υποστήριξης του

ιδρύματος .

ε . Πλήρης σειρά κειμένων Βάσης Δεδομένων πάνω στην επιστήμη της Τυφλολογίας Ουσιαστικός Τυφλολόγος . Συνδέει τις πλέον σημαντικές

εκδόσεις πάνω στην Τυφλοθεματική , που παρουσιάζουν μεγάλη αξία για τους ειδικούς επιστήμονες - Τυφλολόγους , Τυφλοψυχολόγους , Ειδικούς

Αποκατάστασης , φοιτητές Σχολών Ειδικής Αγωγής , εργαζόμενων στον Κοινωνικό και Ιατρικό τομέα - και επίσης γονείς παιδιών με διαταραχές όρασης .

4 . Εξωτερική Βάση Δεδομένων ως εξής :

α . 4 Βάσεις Δεδομένων με πλήρη σειρά κειμένων περιοδικά : 1. Κεντρικός τύπος της Ρωσίας 2. Εκδόσεις κοινωνικών & ανθρωπιστικών επιστημών

3. Ιατρική & Περίθαλψη και 4. Βιβλιοθηκονομική εργασία και εξυπηρέτηση πληροφοριών .

β . Βάσεις Δεδομένων Ρωσική εθνική βιβλιογραφία παρεχόμενη από την εταιρία East View Publications . Σε συμφωνία με την εταιρία στους

αναγνώστες - μέλη της ομάδας Ένταξη παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε αυτή τη βάση στον υπολογιστή στο σπίτι .

γ . 4 Βάσεις Δεδομένων Integrum - Techno : : Περιοδικά , : Κεντρικές εφημερίδες , : Τοπικός τύπος , βιβλιοθήκη παγκόσμιας

λογοτεχνίας .

δ . Πλήρης ηλεκτρονική σειρά περιοδικών , πανεπιστημιακές εκδόσεις επιστημονικών πληροφοριών πάνω στις κοινωνικές επιστήμες της Ρωσικής

Ακαδημίας Επιστημών - - 25 ονομασίες .

ε . - Πληροφοριακό εγκυκλοπαιδικό πρόγραμμα της εταιρίας RUSS PORTAL στις στήλες του οποίου δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη

ταυτόχρονα να έχει μπροστά του το εργαλείο αναζήτησης των καλύτερων browsers στο internet και να έχει πρόσβαση στις πλήρεις ηλεκτρονικές

εκδόσεις εγκυκλοπαιδειών , λεξικών και εκδόσεων των τελευταίων 100 ετών στη Ρωσία . Ένα από τα μέσα παρέχει η μη κερδοσκοπική

συνεργασία Εθνικό Ηλεκτρονικό και Πληροφοριακό Κονσόρτσιουμ - .

στ . Κεντρική Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικών Μέσων - - που δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας & Επιστημών της Ρωσικής

Ομοσπονδίας - ηλεκτρονική σειρά εγχειριδίων και διδακτικών μαθησιακών υλικών , τα οποία συστήνει το Υπουργείο για χρήση στην εκπαιδευτική

διαδικασία - αυτή την περίοδο περίπου 4000 ονομασίες πάνω σε διαφορετική τακτική .

ζ . Ηλεκτρονικά μέσα άλλων συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών στις οποίες έχει πρόσβαση η Βιβλιοθήκη ως μέλος του Κονσόρτσιουμ Βιβλιοθηκών

της Σιβηρίας και του και επιπλέον μια πολύ χρηστική σωματιακή Βάση Δεδομένων ανάμεσά τους με αναλυτική έκδοση περιοδικών που

καταλαμβάνουν άρθρα πάνω από 700 περιοδικών εκδόσεων .

5 . Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης με πρόσβαση όχι μόνο στο τοπικό δίκτυο αλλά και στο διαδίκτυο που επιτρέπει να οδηγείται κάποιος

σε πλήθος απόψεων και αναζήτηση της απαιτούμενης βιβλιογραφίας .

 


image2169.gif

1) CD , , , ( ), ;


2) . , 400 , , , , , . ;


3) , , :


CD-ROM
;
;
;


, . (, , ). . , FORCE, . ̻ , , 20 , ;


. , - , , , , -, , ;


4) , :
:
;
;
;

- " ",
. ;
- : : , : , : , ;
,
()

(25 ) ;


- Russ Portal, , ; - () ;


(), , - , ( 4 . ) ;


-, ; , 700 ;


5) , , , . , .

 

| by Thodis Konstantinos | Stavropol Russia 9th January 2012 |

 

Links

http://www.rgbs.ru

http://www.rusblind.ru

http://www.integr.ru

http://www.logosvos.ru

http://www.ktdrus.gr/index.files/book_4.html

www.rgbs.ru/ru/std/info/pepez

www.rgbs.ru/ru/std/info/mm

www.arbicon.ru

www.nilc.ru

 

Bookmark and Share