BOOKS_101.jpg

ΒΙΒΛΙΑ BOOKS

image1976.gif

 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ

ΚΩΦΩΣΗ & ΒΑΡΗΚΟΪΑ

 

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες : Η πρώτη ενότητα, που αποτελεί το κύριο μέρος του βιβλίου, εξετάζει τις δυνατότητες συνεκπαίδευσης κωφών / βαρήκοων και ακουόντων παιδιών στην κανονική τάξη του γενικού σχολείου . Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει εμπειρίες κωφών ατόμων από το οικογενειακό περιβάλλον , την εκπαίδευση , την εργασία και την κοινωνική ζωή . Η τρίτη ενότητα αποτελεί το ερευνητικό μέρος του βιβλίου , διερευνώντας την αντίληψη των εκπαιδευτικών της γενικής και της ειδικής αγωγής σχετικά με το ζήτημα της σχολικής ένταξης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης κωφών και βαρήκοων παιδιών. Παραθέτει τα ευρήματα της έρευνας, καταγράφει συμπεράσματα και καταθέτει προτάσεις .

 

Έκδοση : Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ιωαννίνων, σελ. 208, Ιωάννινα, 2002

image1976.gif

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 

Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες : Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει εισαγωγή στα παιδαγωγικά και ψυχολογικά μοντέλα, το ρόλο του βιβλίου, της τηλεόρασης, του υπολογιστή και της τεχνολογίας των υπερμέσων ως μέσων διδασκαλίας. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού ως βασικού εργαλείου μάθησης. H τρίτη ενότητα, που αποτελεί το πρακτικό μέρος, αξιολογεί δύο - 2 - εκπαιδευτικά προγράμματα λογισμικού υπερμέσων. Ήτοι :

 

1.    Ταξίδι στη χώρα των γραμμάτων, παιδιά 4 - 7 ετών.

2.    Αριθμοί και πράξεις στην παιχνιδοχώρα, παιδιά 5 - 7 ετών.

 

Η αξιολόγηση γίνεται ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τους στόχους που εξυπηρετεί, τη διδακτική σχεδίαση, τα τεχνικά θέματα, την ποιότητα των πολυμεσικών στοιχείων, τη λειτουργικότητα, τη φιλικότητα, την αισθητική και την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και υπολογιστή . Διενεργεί το σχεδιασμό του μαθήματος με τη χρήση του λογισμικού, διατυπώνει συμπεράσματα από την εφαρμογή του στην τάξη, προβαίνει σε παρατηρήσεις σχετικά με τις αδυναμίες και παραλήψεις και καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωσή του . Στο παράρτημα υπάρχουν χαρακτηριστικές εικόνες των - 2 - προγραμμάτων κατά την πλοήγησή τους.

 

 

Έκδοση : Θεοδωρίδη, σελ. 94, Ιωάννινα, 2003

image1976.gif

 

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 

 

Για την καθημερινή διδακτική πράξη στο σχολείο της γειτονιάς, το ολοήμερο σχολείο, με κύριους άξονες προσανατολισμού,

τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον αθλητισμό και την κοινωνία της πληροφορίας.

Τα ερωτήματα που τίθενται σήμερα στη Διδακτική είναι :

Πώς επικοινωνεί ο μαθητής με το συμμαθητή του ;

Ποιες είναι οι μορφές κοινωνικής οργάνωσης της τάξης ;

Πώς επιλέγεται το περιεχόμενο ;

Πώς νομιμοποιούμε και προσαρμόζουμε το συγκεκριμένο περιεχόμενο στις συνθήκες που επιβάλλει η τάξη - ομάδα ;

 

Στόχος του βιβλίου είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η οικοδόμηση της γνώσης μέσω της κατάλληλης μεθοδολογικής προσέγγισης που επιχειρεί το μοντέρνο συνεργατικό σύστημα διδασκαλίας με εργαλεία καινοτόμα προγράμματα, όπως δραστηριότητες projects & εκπαιδευτικό υλικό - πολυθεματικό βιβλίο, που στόχο έχουν τελικά την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την ομαλή κοινωνική του ένταξη. Το πρακτικό μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει δύο -2- πρακτικές εφαρμογές ομαδοκεντρικής διδασκαλίας με κεντρικό άξονα τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Ήτοι :

 

Τα μεταλλεία του Λαυρίου Η γλώσσα μου, ΣΤ΄ τάξης - 4ο τεύχος

Επέμβαση του ανθρώπου στο οικοσύστημα - Ερευνώ το φυσικό κόσμο, ΣΤ΄ τάξης

 

Έκδοση : Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο Ιωαννίνων, σελ . 194, Ιωάννινα, 2004

image1976.gif

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

grece10.gif

*στη ρωσική γλώσσα

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί έναν Πρακτικό Οδηγό Συμβουλευτικής προς τους γονείς - παιδιών προσχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες που περιγράφονται και απευθύνονται στους γονείς, είναι πολύτιμα για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πορεία του παιδιού προς την ανεξαρτητοποίηση. Η αγωγή και η εκπαίδευση στο σπίτι , πριν το παιδί αντικρύσει την πόρτα του σχολείου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εσωτερική του ενδυνάμωση, καταξιώνει την ύπαρξή του στην οικογένεια και αποσκοπεί στην ομαλή του ένταξη στο νέο περιβάλλον. Στο παράρτημα παρατίθενται σχετικό λεξιλόγιο όρων και χρήσιμες για τους γονείς διευθύνσεις στο διαδίκτυο.

 

Publisher : Paragraph, 2 nd Edition, p. 108, Stavropol, Russia, 2011

 

image1976.gif

 

ukflag.gif

This book is a practical guide for counseling parents of children preschoolers with visual impaired . The games and activities offered to parents is essential for the development of competencies and skills that are prerequisite for the independence of the child . Upbringing and education at home before the child meets the door of the school , help significantly on mental development , giving the child the role of the family and help to integrate smoothly into the new environment . The annex contains vocabulary terms and useful addresses from the internet for parents.

 

image1976.gif

 

y7.gif

. , , 蠠 . 堠 堠 ࠠ ,  , ࠠ , . .

 

image1976.gif

 

image5581.jpgimage_5050.jpg

ISBN 960-92301-2-1 ISBN 960-92301-05

 

image6101.jpgimage-7070.jpg

ISBN 960-92301-1-3 ISBN 978-5-904939-16-8

 

image1976.gif

 

Ανοίξτε και διαβάστε ένα μέρος του 3ου βιβλίου : ΕΔΩ

 

Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Ι

 

 

icon_arrow.gif GREEK

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : www.nlg.gr

Δημόσιος Κατάλογος O.P.A.C της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Horizon Information Portal

image2949.gif

 

 

icon_arrow.gif RUSSIAN

: www.rsl.ru

()

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339

 

image_9090.jpg

 

Γηράσκω αεί διδασκόμενος

 

 

image1976.gif

Thodis N. Konstantinos 2002-2011

image1976.gif

icon_arrow.gif BACK TO INDEX PAGE