ΙΙ .   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

 

 

   Στην  ενόργανη  γυμναστική  οι  άνδρες  αγωνίζονται  σε  6  αγωνίσματα όργανα και  οι  γυναίκες  σε  4 .

   Άνδρες  και  γυναίκες  αγωνίζονται  χωριστά .

 

 

 

      Αγωνίσματα  ανδρών

 

 

      1.  Οι  ασκήσεις  εδάφους  (   )

   Ο  τάπητας  πάνω  στον  οποίο  διεξάγεται  το  αγώνισμα  έχει  διαστάσεις  12 χ 12 μ.  Οι  γυμναστές  έχουν

   50 70  sec  για  να  παρουσιάσουν  το  πρόγραμμά  τους , το  οποίο  περιλαμβάνει  συνδυασμούς  κυβιστήσεων ,

   αλμάτων , ασκήσεων  ισορροπίας  και  ακροβατικά  στοιχεία . Βαθμολογούνται  ανάλογα  με  την  ακρίβεια  της

   εκτέλεσης , τη  σταθερότητα  της  προσγείωσης  στο  έδαφος  και  τη  δυσκολία  των  ασκήσεων .

 

       2. Ο  πλάγιος  ίππος  (  )

   Ο  πλάγιος  ίππος  έχει  μήκος  1.60 μ  και  φέρει  2  λαβές . Οι  γυμναστές  χρησιμοποιούν  όλο  το  μήκος  του

   ίππου  και  τις  λαβές  για  να  εκτελέσουν  το  πρόγραμμά  τους . Μόνο  τα  χέρια  του  αθλητή  επιτρέπεται  να

   είναι  σε  επαφή  με  το  εφαλτήριο .

 

       3.  Το  δίζυγο  ( )

    Ο   γυμναστής   χρησιμοποιεί   τις   2   παράλληλες   μπάρες   του   οργάνου   για   να   εκτελέσει   αιωρήσεις ,

    κυβιστήσεις , ανακυβιστήσεις , ανατροπές , στατικές  και  δυναμικές  ασκήσεις .

 

       4.  Το  μονόζυγο  ( )

    Η  ατσαλένια  μπάρα  χρησιμοποιείται  από  το  γυμναστή  για  να  εκτελέσει  περιστροφές , αιωρήσεις , στηρίξεις

    και  άλλες  ασκήσεις , αλλάζοντας  συχνά  τις  λαβές  , τις  θέσεις  του  σώματος  και  την  κατεύθυνση  κίνησης .

 

       5.  Οι  κρίκοι  ( )      

    Οι  κρίκοι  είναι  ξύλινοι  και  είναι  κρεμασμένοι  από  εξαιρετικά  σταθερή  μεταλλική  κατασκευή  ή  από  την

    οροφή . Οι  γυμναστές  εκτελούν  εναλλακτικά  αιωρήσεις , στηρίξεις , ακινητοποιήσεις , στατικά , δυναμικά

    στοιχεία  και  εξόδους .

 

      6.  Το  άλμα  (   )

    Ο  γυμναστής  παίρνει  φόρα  και  εκτελεί  ένα  άλμα  πατώντας  δυνατά  στο  βατήρα  και  τοποθετώντας αμέσως

    μετά  τα  χέρια  του  στον  ίππο ( εφαλτήριο ) , για  να  εκτιναχθεί  και  να  εκτελέσει  ακροβατικά  στοιχεία .

 

 

 

     Αγωνίσματα  γυναικών

 

 

      1.  Το  άλμα  (   )

    Είναι  το  ίδιο  με  το  άλμα  των  ανδρών  με  τη  διαφορά  ότι  ο  ίππος  τοποθετείται  κάθετα  στη  φορά  των

    γυμναστριών .

 

      2.  Το  δίζυγο  ( )

    Οι  ασύμμετροι  ζυγοί  αποτελούνται  από  2  παράλληλες  μπάρες  τοποθετημένες  σε  διαφορετικό  ύψος  από

    το  έδαφος  η  κάθε  μια  ( 2,4 μ  η  πρώτη  και  1,6 μ  η  δεύτερη ) . Οι  γυμνάστριες  εκτελούν  τουλάχιστον  10

    διαφορετικές  ασκήσεις  χωρίς  διακοπή .

 

      3.  Η  δοκός  ισορροπίας  ( )

     Η  δοκός  έχει  μήκος  5 μ  , απέχει  1,2 μ  από  το  έδαφος , ενώ  το  πλάτος  της  είναι  μόλις  10  cm . Απαιτεί

     εξαιρετική   ισορροπία ,  ενώ  οι   γυμνάστριες   πρέπει   να   εκτελέσουν   τις   ασκήσεις  τους  σε  χρόνο   όχι

     μεγαλύτερο  από  90 sec , χρησιμοποιώντας  όλο  το  μήκος  της  δοκού .

 

       4.  Οι  ασκήσεις  εδάφους  (   )

     Παρόμοιες  με  των  ανδρών , αλλά  με  τη  συνοδεία  μουσικής . Βαθμολογούνται  και  για  τη  χορογραφία .

 

 

    Στους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  το  αγωνιστικό  πρόγραμμα  περιλαμβάνει  στους  άνδρες  και  στις  γυναίκες  και

    τους  εξής  αγώνες :

 

       1ος  αγώνας ( προκριματικός ) :  Συμμετέχουν   ομάδες   με   6  γυμναστές  ή  γυμνάστριες  που  εκτελούν

    προγράμματα  ελεύθερης  επιλογής  σε  όλα  τα  όργανα .

 

       2ος  αγώνας  ( τελικός   αγώνας   σύνθετου   ατομικού )  :   Συμμετέχουν   οι   36   καλύτεροι   γυμναστές   ή 

    γυμνάστριες  του  προκριματικού  αγώνα  εκτελώντας  προγράμματα  ελεύθερης  επιλογής  σε  κάθε  όργανο .

    Στο  σύνθετο  ατομικό  μετέχουν  μέχρι  3  αθλητές  από  κάθε  χώρα .

 

       3ος  αγώνας  ( τελικός  αγώνας  ομάδων ) :  Συμμετέχουν   οι   6   καλύτερες  ομάδες   ανδρών  και  γυναικών

    του  προκριματικού  αγώνα .

 

       4ος  αγώνας  ( τελικός  αγώνας  οργάνων ) :  Συμμετέχουν  οι  8  καλύτεροι  γυμναστές  ή  γυμνάστριες  από

    κάθε  όργανο ,  σύμφωνα   με   την   κατάταξη  στον   προκριματικό  αγώνα .  Στους   τελικούς   των   οργάνων

    μετέχουν  μέχρι  2  αθλητές  από  κάθε  χώρα .

 

 

     Σε  κάθε  αγώνισμα  υπάρχουν  6  κριτές , με  2  ακόμη  επικεφαλής  και  1  επιστημονικό  συνεργάτη . Σε  όλα

     τα  αγωνίσματα  υπάρχει  κριτική  επιτροπή  που  ελέγχει  με  τη  σειρά  της  τους  κριτές . Οι  κριτές  μαζί  με

     τον  επικεφαλής  βαθμολογούν  τους  αθλητές  σε  κάθε  αγώνισμα , σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της  FIG .

     Σε  όλα   τα   αγωνίσματα   υπάρχει   βαθμός   αρχικής   αξίας ,  όπου  οι  κριτές   προσθέτουν  τους   βαθμούς

     δυσκολίας  των  ασκήσεων  φτάνοντας  μέχρι  το  '' Άριστα '' . Η  βαθμολογία  μπορεί  να  μειώνεται  από  λάθη

     όπως , η  έλλειψη  ρυθμού , ευλυγισίας , σταθερότητας  ή  από  τεχνικά  λάθη  στη  συγκεκριμένη  άσκηση .

     Όλες  οι  ασκήσεις  έχουν  επίσημα  προσδιοριστεί  από  την  FIG , σύμφωνα  με  το  βαθμό  δυσκολίας  τους

     σε  κατηγορίες . Στα  προγράμματά  τους  οι  αθλητές  πρέπει  να  συμπεριλάβουν  ασκήσεις  από  όλες  τις

     κατηγορίες ,  ώστε  να  πετύχουν  την  υψηλότερη   δυνατή   βαθμολογία .  Οι  αθλητές  στο  τέλος   του   κάθε

     αγωνίσματος  βαθμολογούνται . Από  τη  βαθμολογία  τους  απορρίπτεται  ο  μεγαλύτερος  και  ο  μικρότερος

     βαθμός  ,  ενώ   βγαίνει   ο   μέσος  όρος  ( ΜΟ)  των  υπόλοιπων .  Ο  αθλητής   που   θα   συγκεντρώσει   τη

     μεγαλύτερη  βαθμολογία  θα  είναι  ο  νικητής  του  αγώνα .

 

 

 

blue-bar.gifBACK TO GYMNASTICS PAGE